Madem madde aleminde bir mânânın tahakkuku tekrar iledir ve madem "Anılsa her ne dem, ism-i şerîfi feyz-i hazırdır"
Hane halkının ruhaniyetlerinin, Ruh-u Habibi Kibriya Efendimiz ile aşina olmaklığı için mütevazı bir katkı, vesile-i şefaat ümidiyle...
Niçin salavat getirilmesin? Çünkü senin ruhun, ilk külli ruh olan akl-ı evvelden üflenmiştir ki O; ruh-u nebevidir.
Bu cihetten O'nun ruhuna ne kadar salavat getirirsen kendi özünü o kadar ihya etmiş olursun... Sen ki bu manadan gafil olup gezersin; bilmem ne sezersin?!